Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOOFI.HU 1. ELADÓ ADATAI Eladó neve: Moofi World s.r.o. Az eladó székhelye: Brno, Nové sady 988/2, 602 00, Cseh Köztársaság Cégjegyzékszám: 05360234 Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Brünni kerületi bíróság, Cseh Köztársaság, C92399 Az eladó elérhetősége, a vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus honlapcím: www.moofi.hu 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.1. Jelen ÁSZF tartalmazza az RA Software s.r.o. (székhely: Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszám: 048 85 414), mint eladó (továbbiakban csak “eladó”), valamint a vevő között a forgalmazott termékekre szóló, adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó általános szerződési feltételeket. A vevő szerepelhet mint vállalkozó vagy fogyasztó (továbbiakban együttesen csak „vevő”). 2.2. A fogyasztó azon természetes személy, amely az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében köt termékre szóló adásvételi szerződést az eladóval. 2.3. A vállalkozó olyan jogi illetve természetes személy, amely 2.3.1. cégjegyzékbe bejegyzett 2.3.2. kereskedelmi engedéllyel rendelkezik 2.3.3. más személy, vállalkozó alá tartozó személy, aki külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi jogokkal rendelkezik 2.3.4. olyan személy, aki mezőgazdasági tevékenységet végez, és a megfelelő helyen regisztrálva van 2.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban csak „Ptk.”), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 2014. évi 45. Korm. rendelet (továbbiakban csak „rendelet”) rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 2.5. A megrendelés megküldésével a vevő igazolja, hogy jelen ÁSZF-kel, melyeknek szerves részét képezi a reklamációs szabályzat, ezen pillanatban hatályban lévő változatával megismerkedett, ennek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF hatályban lévő elektronikus változatát az eladó megküldi a vevőnek a megrendelés megerősítésének visszaigazolásával együtt a vevő által megadott elektronikus levélcímre. 2.6. Az adásvételi szerződés nem kerül írásos iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötendő meg (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). Az eladó emailcíme: [email protected] 2.7. Jelen ÁSZF megtalálható az eladó honlapján is. Megkönnyítve ezzel az archiválást és a hivatkozásokat. 3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK 1. A webáruház által forgalmazott termékek leírása a www.moofi.hu honlapon van feltüntetve. 2. A webáruház secondhand, használt ruhákat és kiegészítőket forgalmaz. 3. Valamennyi honlapon szereplő kép egy konkrét terméket ábrázol. A vevő tudomásul veszi, hogy a kínált termékek használtak és így használat nyomait mutathatják, a vevő köteles az áru részletes leírását elolvasni, hogy így tájékozódjon az áru állapotáról. 4. A vevő köteles a vásárolt árut használat előtt kitisztítani (kimosni, kivasalni), mivel a termékek használtak. Az egyes termékek tisztíthatóságának módjai mosási szimbólumok formájában eboltunkban elérhetők. A mosási szimbólumok jelentését itt találja: www.moofi.hu. 4. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA 4.1. Megrendelések a következő módon adhatók le: 4.1.1. Elektronikusan a www. moofi.hu honlapon keresztül 4.1.2. Emailben az [email protected] címen 4.1.3. Telefonon a … számon keresztül 4.2. A megrendelés menete a honlapon keresztül 4.2.1. Először válassza kia megvásárolni kívánt terméket, amennyiben van rá lehetősége adja meg a termék paramétereit is ( pl. méret, szín), majd a a "Vásárlás" gombra kattintva tegye a terméket kosárba. Miután behelyezte a terméket a kosárba folytatni tudja a vásárlást vagy véglegesítheti a vásárlásának adatait. 4.2.2. A rendelés véglegesítése négy lépésből áll. Az első lépésben a vevő ellenőrzi a kosár tartalmát, módosíthatja a termékek mennyiségét, és ha rendelkezik kedvezményes kuponkóddal vagy ajándékkártyával itt érvényesítheti azt. 4.2.3. A második lépésben, a vevő kiválasztja az áru szállítási és fizetési módját. A rendelkezésre álló lehetőségek jelen ÁSZF 10. és 11. pontjában vannak meghatározva. 4.2.4. A harmadik lépésben a vevő kitölti az áru szállításához szükséges adatokat, vagy felhasználói fiókjába bejelentkezve automatikasan kitölti azokat. További információk a felhasználói fiókról jelen ÁSZF 7. pontjában taláhatók. 4.2.5. A negyedik lépésben a vevő megerősíti, hogy elfogadja a személyes adatok feldolgozását és elküldi megrendelését. A „Rendelés küldése” gombra való kattintás a megrendelés megküldésének megfelelő jognyilatkozatnak minősül. 4.3. A vevő felel az adatok és azok pontosságáért. Ha a megadott adatok nem pontosak vagy hamisak, ill. ha a vevő úgy találja, hogy az adatok nem felelnek meg a valóságnak a vevőnek lehetőleg indokolatlan késedelem nélkül kapcsolatba kell lépnie az eladóval a 4.1.2 ill. 4.1.3. pontban felsorolt lehetőségek egyikén. 4.4. Nyitvatartási idő 4.4.1.A webáruházban a termék megrendelhető a hét minden napján 0-24 óráig. Telefonos, ill. elektronikus levélcím által tett megrendelés lehetséges hétköznapokon 9-15 óra között. 5. ADÁSVÉTELISZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 1. Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlattételi jognyilatkozatnak, a termék megrendelésének megküldése minősül. Az adásvételi szerződés az eladó, az adott megrendelés megerősítését visszaigazoló jognyilatkozatának, a vevő (megrendelésben megadott) elektronikus levélcímére történő kézbesítésének pillanatában kerül megkötésre. Amennyiben a vevő fogyasztóként lép fel, az eladó köteles az adott megrendelés megérkezését követően haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül, ezt visszaigazolni a fogyasztónak az általa – a megrendelésben – megadott elektronikus levélcímre. Ha az eladó nem teljesíti az előző mondatban feltüntetett kötelességét a megadott határidőn belül, a fogyasztót nem köti a megrendelése. 2. A megkötött adásvételi szerződés (a vételárat beleértve) módosítása, ill. megszüntetése kizárólag az eladó és a vevő közös megállapodásával, valamint a hatályban lévő és alkalmazandó jogszabályok által előírt módon valósítható meg. Ezen eljárással kapcsolatos kivételek az ÁSZF 12. pontjában vannak feltüntetve. 3. Az adásvételi szerződés nyelve magyar. 4. Az eladó az adásvételi szerződést elektronikus úton rögzíti, valamint az ennek megkötésétől számított legalább 5 évre szóló, legfeljebb a hatályban lévő jogszabályok által előírt, időszakra tárolja, mindezt kizárólag az adásvételi szerződés sikeres teljesítésének céljából. Az eladó az adásvételi szerződést nem bocsátja rendelkezésére más, nem szerződő fél részére. A vevő kijelenti, hogy az adásvételiszerződés-kötés technikai folyamatát vázoló jelen ÁSZF-ben feltüntetett leírás számára érthető, egyértelmű és világos. A vevő jogosult a megrendelés megküldését megelőzően ezt leellenőrizni, módosítani ill. kijavítani. 6. ÍRÁSBELISÉGEK KÉZBESÍTÉSE 1. A vevő egyetért az egyes írásbeliségek elektronikus úton, az általa a megrendelésben, ill. a felhasználói adatok regisztrációjánál megadott elektronikus levélcímre történő megküldésével. 7. FELHASZNÁLÓI FIÓK 1. A webáruházban végrehajtott előzetes felhasználói fiók regisztrációjával a vevő hozzáférést kap felhasználói felületéhez, amelyből termékre szóló megrendelést hajthat végre. A termék rendelése felhasználói fiók nélkül is lehetséges. 2. A felhasználói fiók regisztrációjával kapcsolatban, valamint a termék megrendelésénél a vevő köteles helyes és hiteles adatok megadására, valamint bármilyen változás esetén ezek haladéktalan frissítésére. A megadott adatok az eladó részéről mindenkor helyesnek, ill. hitelesnek minősülnek. 3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói azonosítóval és jelszóval van biztosítva. Ezen adatokkal kapcsolatban a vevő titoktartási kötelezettséget vállal. A vevő nem jogosult a felhasználói fiókot más személy rendelkezésére bocsátani. 4. Az eladó fenntartja a jogot a felhasználói fiók megszüntetésére, amennyiben ezt a vevő 2 évnél tovább kiterjedő időszakban nem használja, valamint a vevő megszegi valamely adásvételi szerződésben megfogalmazott kötelezettségét, ezen ÁSZF-t beleértve. 5. A vevő tudatosítja, hogy a felhasználói fiók nem érhető el korlátlanul, legfőképp az eladó, valamint ennek partnerei, webáruház üzemeltetésére szolgáló hardver-, ill. szoftvertermékek karbantartási szükségleteiknek elvégzésével kapcsolatban. 8. TERMÉKÁR 1. A termék ára az eladó és a vevő megállapodásának tárgya. A webáruházban feltüntetett termékár mindig aktuális, érvényes, valamint tartalmazza az áfát. A termékár nem tartalmazza az illetékeket, szállítási költséget stb. 2. Az ajánlott ár alatt, a termék piacon történő általános értékesítési ára értendő. (2016. január 1-jei adatok.) 3. A vevő jogosult a termék megrendelésének pillanatában érvényes termékár alkalmazására az adásvételi szerződésben. 4. A fogyasztó jogosult a termékárral, áfát is beleértve, való megismerkedésre. Ezen termékár mind a megrendelésben, mind az ezt megerősítő visszaigazolásában feltüntetésre kerül. A fogyasztónak továbbá módjában áll a megrendelés megküldését megelőzően megismerkedni a termékár érvényességének időtartamával. 5. A törvényi előírásoknak megfelelően az eladónak minden regisztrált vásárlás után számlát kell kiállítania. Ezenfelül az eladó köteles bevételét az adóhatóság felé online jelezni. Technikai probléma esetén ezt legkésőbb 48 órán belül meg kell tennie. 9. GARANCIA 1. A garanciával kapcsolatos joggyakorlás feltételeit a reklamációs szabályzat szabályozza. 2. Garancialevélként az eladásról szóló bizonylat, ill. nyugta szolgál. 3. Természetes személynek minősülő vásárlók számára a garancia ideje 24 hónap, vállalkozók számára a garancia időtartama hosszabb. 4. A garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek a termék vásárlás időpontjában már fennálltak és amelyekről a vevőnek tudomása volt (pl. a honlapra feltöltött képből vagy a termék leírásából). A vevő tudomásul veszi, hogy az eladásra kínált termékek már használtak és ezért eleve a használat nyomait mutatják. 10. FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Az eladó az alábbi fizetési módszereket teszi lehetővé: 1. A pénzintézet elektronikus felületén keresztül megvalósított pénzátutalással (pénzintézet, on-line hitelkártya, online fizetési mód), 2. Előzetes fizetés pénzintézeti átutalással, 3. Utánvéttel a termék kézbesítésekor (a termékár a fuvarozónak kerül kifizetésre). 2. A termék a termékár teljes kifizetésének pillanatáig az eladó tulajdonjogát képezi, mindazonáltal a keletkező kár veszélye a termék vevő általi átvételének pillanatától, a vevőt terheli. 3. A termékár akkor minősül kifizetettnek, amikor az ennek megfelelő teljes pénzösszeg megjelenik az eladó bankszámláján, ill. az online fizetési mód számláján. 1. KÉZBESÍTÉSI FELTÉTELEK 1. Futárszolgálat általi kézbesítés – DPD Magyarország. 1. A termék kézbesítése futárszolgálat igénybe vételével lehetséges. Ennek feltétele a megrendelés megküldése, valamint a termékár kiszámlázása és ennek teljes kifizetése az adott munkanapon, legkésőbb 11:00 óráig. Az ÁSZF 10.1.3. pontjában feltüntetett utánvételes fizetési módszer választása esetén, a kézbesítés egyedüli feltétele a megrendelés eladó általi megerősítésének visszaigazolása az adott munkanapon, legkésőbb 11:00 óráig. A szállító garantálja a termék Magyarország területén 3 munkanapon belül történő kézbesítését. A szállítással kapcsolatban a megrendelés pillanatában érvényes díjszabások érvényesülnek, melyek a webáruházban vannak feltüntetve. 2. Amennyiben a vevő vállalkozó, köteles a szállító közreműködésével a termék kézbesítését követően haladéktalanul megbizonyosodni afelől (csomag darabszáma, társasági logót ábrázoló szalag, ill. csomagolás sértetlensége), hogy ez megfelel a megküldött megrendelésnek (fogyasztónak a leírt eljárás ajánlott). A vevő jogosult azon termék átvételének elutasítására, mely nem felel meg az adásvételi szerződésnek, pl. annak következtében, hogy a szállítmány nem teljes vagy sérült. Amennyiben a vevő sérült terméket átvesz, alapvető fontosságú a sérülés természetének, ill. jellegének leírása a futár által nyújtott átadási-átvételi nyilatkozatban. 3. Ha a termék hiányos, ill. sérült, alapvető fontosságú ezen tény azonnali bejelentése az [email protected] címen keresztül, valamint a futár közreműködésével a rendellenességet igazoló jegyzőkönyv megírása és ennek haladéktalan megküldése e-mailen, vagy postán az eladónak. A szállítmány hiányával, ill. sérülésével kapcsolatban tett megkésett, utólagos reklamáció következtében a vevő reklamációs joga nincs megvonva. Ilyen esetben azonban az eladónak lehetősége van annak bizonyítására, hogy az adott esetben a termék nincs ellenben az adásvételi szerződéssel. 11.3.1 A szállítmányokat 1-3 munkanapon belül küldi 11.3.2.A szállítmányok a feladástól számított 2-3 munkanapon belül kerülnek kézbesítésre 11.3.3.A szállítmány megrendeléstől való teljesítésének folyamata 3-6 munkanap. 12. ELÁLLÁSI JOG 1. Fogyasztó elállási jogának gyakorlása 1. A fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló adásvételi szerződés esetén a termék a fogyasztó vagy az általa megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni. 2. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy e-mail útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az eladó részére. 3. A terméket a fogyasztó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, ill. ezt az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek, amennyiben ez lehetséges az eredeti csomagolással együtt, valamint a kézbesítés pillanatában lévő eredeti állapotnak megfelelő állapotban, átadni. Amennyiben a visszaküldött termék hiányos vagy sérült, a fogyasztó a rendeletértelmében felel az ennek megfelelő termék értékcsökkenéséért. Ezen értékcsökkenést az eladó beszámíthatja a visszatérítendő, fogyasztó által megfizetett pénzösszegbe. 4. Az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az az ellállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a termék eladásával összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítést az eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő lehetőség közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 5. A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a termékkel együtt az eladó ajándékot is szolgáltat, az ennek megfelelő ajándékozási szerződés, a fogyasztó elállási jogának élésével, ezen ajándékozási szerződés egyaránt megszűnik. Ilyen esetben a fogyasztó köteles az ajándékot a termékkel együtt visszaküldeni az eladónak. Amennyiben az ajándék nem kerül visszaadásra, ennek értéke a vevő jogalap nélküli gazdagodását képezi. 6. A fogyasztónak visszajáró összeget az eladó a fogyasztó által megadott bankszámlaszámra történő pénzátutalással téríti vissza. 7. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 2 500 Ft. 12.2 Az elállási jog írásban történő gyakorlása az alábbi címre küldendő: 12.2.1. Moofi World s.r.o., Brno, Nové sady 2, 602 00, Cseh Köztársaság 13. ADATKEZELÉS 1. Az eladó a vevő által által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a webáruházban elérhető szolgáltatás – adásvételi szerződés megkötése - nyújtása, valamint az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás, szállítás, termék árának megfizetése, felhasználó azonosítása érdekében tárolja és kezeli. Az összes vevő által megadott adatot az eladó bizalmasan kezeli, gondoskodik ezek biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Amennyiben az eladó a megadott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a vevőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását köteles megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A vevő, saját személyéhez fűződő adatok a fentiek értelmében az eladó által végzett adatkezeléssel egyetért, valamint ehhez kifejezetten hozzájárul. A vevő bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, ill. észrevétellel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül fordulhat az eladóhoz. 1. Az eladó a testre szabott kiszolgálás érdekében a webáruház használatával kapcsolatban, a vevő számítógépen kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A böngésző által visszaküldött korábban elmentett süti, lehetővé teszi az eladónak, hogy a vevő aktuális látogatásai során elmentett adatokat ilyen jellegű korábbi adatokkal összekapcsolja, míg ezt kizárólag a saját tartalma tekintetében teheti. A vevő beleegyezését adja a sütit fentiek értelmében történő alkalmazásához, valamint ezek telepítéséhez a számítógépén. Ezen beleegyezését a vevő bármikor megvonhatja. Ez abban az esetben is érvényes, ha a webáruházon keresztül történő adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban, nem volt süti alkalmazva. 14. HIBÁS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. Az eladó felelősséget vállal azért, hogy a termék a kézbesítés pillanatában nem hibás. 2. A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az eladóval közölni. Fogyasztó esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A fogyasztóval kötött adásvételi szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 15. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS 1. A fogyasztó a termékkel, vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az ügyfélszolgálaton keresztül terjesztheti elő, melynek elérhetőségei: e-mail : [email protected] (NON-STOP) 15.2. Alternatív vitarendezési lehetőségek 1. A panasz elutasítása esetén, valamint a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésének céljából az eladó lehetővé teszi, hogy a fogyasztó békéltetőtestülethez forduljon. 2. Az ÁSZF 15.5. pontjában feltüntetett jogviták rendezésében az alábbi békéltetőtestület az illetékes: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 telefon: 06 1 488 2131 fax: 06 1 4882186 e-mail: [email protected] 16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2016. október 1. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-t értesítés nélkül megváltoztassa . Kelt: Brno, 2016. október 1.